รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565 (สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2564)