ประชาสัมพันธ์ SOPHIA magazine ฉบับที่ 15 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์ SOPHIA magazine ฉบับที่ 15 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

โดยผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ >> https://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/publication/magazine/