ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024 สำหรับนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เมษายน – กันยายน 2567)

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป และศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 ปี

นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียด Application Document ได้ที่ NWU Spring 2024

หมดเขตเสนอชื่อถึง Nara Women University ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารการสมัคร มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารเกี่ยวข้อง

บันทึกกองวิเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Nara Women University Spring 2024

(Nara Women’s University) Student exchange program 2024-25

1. Application Guidelines for the Student Exchange Program 2024-25(English)

2. Application Guidelines for the Student Exchange Program 2024-25(Japanese)

3. Information Sheet2024-25