ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2023 – 2024 ได้แก่

1. ทุน Franco-Thai Scholarship Program
2. ทุน “Young Talent” Fellowship Program
3. ทุน Franco-Thai Joint Research Program (PHC SIAM)
4. ทุน “Make Our Planet Great Again” Fellowship
5. ทุน PRIX TREMPLIN ASEAN

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุนดังกล่าว เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร ฯลฯ
ได้ที่ >>  https://cmu.to/French-Embassy-Funding-Program
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bangkok@campusfrance.org หรือทาง Facebook: CampusFranceThailand
(https://www.facebook.com/CampusFranceThailand)