ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย Kemitraan Negara Berkembang Scholarship

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Kemitraan Negara Berkembang Scholarship 2023 (KNB 2023)

สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาประเทศอินโดนีเซีย
โดยมีกำหนดเริ่มศึกษาในเดือนกรกฏาคม 2566

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงรายเดือน ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร สาขาและหลักสูตร เกณฑ์การพิจารณา ฯลฯ ได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/Q2Zry และสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566