ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมทางวิชาการ Academic Awards and Exhibition at COP28 in Dubai

ด้วย The Prototypes for Humanity นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมทางวิชาการ Academic Awards and Exhibition at COP28 in Dubai โดยได้จัดสรรรางวัลมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยในหัวข้อดังนี้

  • Nature, Food, and Water systems
  • Health, Relief and Safety
  • Energy, Efficiency and Waste
  • Education, Equality and Communities
  • Data science and AI-enabled solutions (across all themes above)
    ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ >>  https://www.prototypesforhumanity.com/call-for-projects/