ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาธารณรัฐเบลารุส

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย  ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเซียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Mr. Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Counsellor) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โทร. +8490 505 4321 อีเมล์ vn.trade@mfa.gov.by

เอกสารเกี่ยวข้อง

บท.ทุนสาธารณรัฐเบลารุส

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา อว 0202.3-ว16590