ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัย จาก University of California (UC) Global Health Institute

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Sung Jae Lee, PhD. Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, UCLA David Geffen School of Medicine , University of California, Los Angeles พร้อมคณะผู้วิจัยจาก Global Health Institute, University of California ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง Global Health Research และโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.