ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ University of Leeds

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ Dr. Piruthivi Sukumar, Pro Dean International, Faculty of Medicine and Health,
จาก University of Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องการจัดทำหลักสูตรร่วมระหว่างสองสถาบันเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มช.ไปศึกษาที่ University of Leeds เป็นเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.