คณบดีคณะแพทยฯ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Challenges and Opportunities of Medical Education: Data Science in Healthcare ” ในการสัมมนาออนไลน์ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่อง “Challenges and Opportunities of Medical Education: Data Science in Healthcare ” ในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “South and Southeast Asia Higher Medical Education and Health Care Cooperation Forum 2020 “New Challenges, New Opportunities, New Cooperation The Reform and Development of Higher Medical Education and Health Care in the Post-pandemic Era” จัดโดย The Secretariat of Alliance, Kunming Medical University ” โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมจำนวน 11 ประเทศ 49 สถาบัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ mtec ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช