ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Medicine 2, Yangon

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Aye Tun, Rector, University of Medicine 2, Yangon, The Republic of the Union of Myanmar ร่วมลงนามข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ University of Medicine 2, Yangon ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยการลงนามข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันทาง University of Medicine 2, Yangon นั้นได้มีความร่วมมือด้านการส่งนักศึกษามาเรียนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 202 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช.