ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากรประธานกรรมการศูนย์ CMU TEAM และ ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร ผู้ช่วยคณบดี ด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะ

ได้เดินทางไปเยือน Seoul National University College of Medicine และ SNUH Biomedical Research Institute Center for Medical Innovation ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เพื่อหารือและประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีและการศึกษาโดยมี ศาสตราจารย์ Kim Jeong Eun คณบดี,

ศาสตราจารย์ Kim Sungwan หัวหน้าภาควิชา Biomedical Engineering และ Transdisciplinary Department of Medicine and Advanced Technology , ศ.ดร. Kim Da Jung ผู้เชี่ยวชาญด้าน Metabolomics Core Facility, Transdisciplinary Research & Collaboration พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ Seoul National University College of Medicine และ SNUH Biomedical Research Institute Center for Medical Innovation ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี