ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ ปี 2565

ระหว่างสถาบันในประเทศไทย

No.UniversityCountryDate of ApprovalDate of ValidityDownload
1University of AntwerpBelgium9-Mar-209 Mar-25Download
2Department of Medicine, Faculty of Health Sciences McMaster UniversityCanada12-Dec-1912-Dec-24Download
3Charité – Universitätsmedizin Berlin Germany22-Jun-1722-Jun-23Download
4Dokkyo Medical UniversityJapan4-Feb-224-Feb-25Download
5Hirosaki University Institute of Radiation Emergency MedicineJapan24-Jan-1724-Jan-22Download
6Juntendo University Faculty MedicalJapan9-Dec-16Continuous validity by mutual consentDownload
7Kobe Pharmaceutical UniversityJapan3-Mar-05Continuous validity by mutual consentDownload
8Graduate School of Medicine, School of Medicine and Graduate School of Health Sciences Kobe UniversityJapan21-Sep-16Continuous validity by mutual consentDownload
9Kumamoto University, Graduate School of Medical Sciences Japan14-Jan-19Continuous validity by mutual consentDownload
10Nara Medical UniversityJapan1-Aug-19Continuous validity by mutual consentDownload
11Nippon Medical SchoolJapan20-Sep-2220-Sep-27Download
12Otemae UniversityJapan19-Mar-1819-Mar-23Download
13National Institutes for Quantum Science and Technology (QST)Japan29-Sep-2229-Sep-27Download Download
14Toho University Faculty of MedicineJapan7 Feb 207 Feb 25Download
15Tokyo Medical and Dental University Faculty of MedicineJapan26-Apr-1926-Apr-24Download
16University of Ryukyus Faculty of MedicineJapan27-Jul-87Continuous validity by mutual consentDownload
17CliPS, Inc. (Clinical Professional Service)Korea29-Aug-19Continuous validity by mutual consentDownload
18Dongguk University the College of Medicine Korea28-Jun-12Automatically renewed every 5 yearsDownload
19Seoul National University College of Medicine Republic of KoreaKorea24-Jan-17Automatically renewed every yearDownload
20Seoul National University HospitalKorea1-NOV-2031-Dec-24Download
21Erasmus MC, University Medical CenterNetherlands2-Feb-11Continuous validity by mutual consentDownload
22People's Hospital of Xishuangbanna Dai Autonomous PrefecturePR China14-Mar-1814-Mar-23Download
23The First People's Hospital of Honghe Autonomous PrefecturePR China18-Mar-1818-Mar-23Download
24Wenzhou Medical College School of Optometry & Ophthalmology PR China28-May-08Continuous validity by mutual consentDownload
25Yunnan Cancer Hospital, The Third Affiliated Hospital of Kunming
Medical university
PR China15-May-1915-May-24Download
26Youjiang Medical University for NationalitiesPR China27-Jun-1927-Jun-24
27Chung Shan Medical University21-May-19Automatically renewed for 2 yearsDownload
28Eda Hospital25-Oct-1925-Oct-24Download
29Taipei Medical University, College of Medicine 8-Jun-208-Jun-25Download
30The University of Manchester UK25-Apr-2226-Apr-27Download
31The University of Oxford, Centre for Tropical Medicine and Global HealthUK5-Feb-185-Feb-21Download
32University College London Royal Free CampusUK23-Feb-01Continuous validity by mutual consentDownload
33The University of LeedsUK14-Sep-2214-Sep-25Download
34Columbia University in the City of New YorkUSA9-Apr-12Automatically renewed every 1 yearDownload
35Des Moines UniversityUSA1-July-2030-June-25Download
36Texas Tech University Health Sciences Center, School of MedicineUSA8-Oct-13Continuous validity by mutual consentDownload
37University of Arizona, College of MedicineUSA15-Sep-1715-Sep-22Download
38University of California, Los AngelesUSA11-Jul-1711-Jul-22Download
39Medical University of Graz (ERASMUS KA107)Austria22-Oct-2022-Oct-23Download
40Medical University of GrazAustria14-Mar-22Continuous validity by mutual consentDownload

ระดับมหาวิทยาลัย

No.UniversityCountryDate of ApprovalDate of ValidityDownload
1University of PuthisastraCambodia16-Mar-2216-Mar-27Download
2University of CreteGreece20222027Download
3Universitas PadjadjaranIndonesia11-May-2011-May-25Download
4Universitas HasanuddinIndonesia1-Jul-211-Jul-26Download
5Gifu UniversityJapan1-Aug-211-Aug-26Download
6Gunma UniversityJapan30-Oct-1730-Oct-22Download
7Kagawa UniversityJapan28-Mar-14Automatically renewed every 5 yearsDownload
8Kobe Gakuin UniversityJapan31-May-1931-May-24Download
9Kyoto Prefectural University of MedicineJapan24-Jan-2024-Jan-25Download
10Nagasaki UniversityJapan1-Apr-211-Apr-26Download
11Osaka City UniversityJapan13-Nov-1913-Nov-24Download
12Tohoku UniversityJapan9-Apr-229 Apr 27Download
13University of FukuiJapan15-Mar-1814-Mar-23Download
14University of Health SciencesLaosDownload
15Universiti Sains MalaysiaMalaysia8-Sep-217-Sep-26Download
16Department of Medical Research Ministry of Health and SportsMyanmar1-Aug-191-Aug-24Download
17University of Medicine MandalayMyanmar
18University of Medicine 1, YangonMyanmar
19University of Medicine 2, YangonMyanmar22-Jun-2022-Jun-25Download
20University of Medicine TaunggyiMyanmar22-May-2022-May-25Download
21Chengdu UniversityPR China16-Dec-1816-Dec-23Download
22Kunming Medical UniversityPR China18-Oct-1818-Oct-23Download
23Wenzhou Medical College (University)PR China28-Apr-10Automatically renewed every 5 yearsDownload
Wenzhou Medical University (Joint Traditional Medicine Collaboration Center)PR China5-Jul-20215-Jul-2025Download
24Youjiang Medical University for NationalitiesPR China27-Jun-1927-Jun-24Download
25China Medical University13-Jun-1913-Jun-24Download
26I-Shou University7-Aug-187-Aug-23Download
27University of MinnesotaUSA1-May-2130-Apr-31Download
28California State University FullertonUSA16-Mar-1616-Mar-21Download
29Kyoto Institute of TechnologyJapan17-Dec-2017-Dec-25Download

ระหว่างสถาบันในประเทศไทย

ลำดับชื่อสถาบันประเทศวันลงนามวันสิ้นสุดดาวน์โหลด
1สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไทย8 ก.ค. 25638 ก.ค. 2566ดาวน์โหลด
2บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดไทย14 ธ.ค. 2563ต่ออายุทุก 3 ปีดาวน์โหลด
3บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเซีย จำกัดไทย22 ก.พ. 2564ต่ออายุทุก 3 ปีดาวน์โหลด
4คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย17 ก.พ. 2564ต่ออายุทุก 5 ปีดาวน์โหลด
5คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย29 เม.ย. 2564ต่ออายุทุก 4 ปีดาวน์โหลด
6คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย26 ต.ค. 256426 ต.ค. 2569 (5ปี)ดาวน์โหลด
7มููลนิธิทันตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ไทย6 ก.พ. 25658 ก.พ. 2570ดาวน์โหลด
8โรงพยาบาลพรินซ์ลำพูนไทย3 มี.ค. 25642 มี.ค. 2568ดาวน์โหลด
9วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย14 มิ.ย. 256514 มิ.ย. 2570ดาวน์โหลด
10บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)ไทย1 ม.ค. 25651 ม.ค. 2570ดาวน์โหลด
11วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลไทย20 ก.ค. 256520 ก.ค. 2570ดาวน์โหลด
12คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทย25 ก.ค.256525 ก.ค.2567 ดาวน์โหลด
13ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย29 ธ.ค.256529 ธ.ค.2569ดาวน์โหลด