สำนวนชวนรู้ EP7

มีความสุขเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ ในภาษาอังกฤษก็มีสำนวนที่ใช้พูดถึงการมีความสุขมากเช่นกัน คือคำว่า “Over the Moon”
Meaning: delighted
Context: patient speaking to nurse
Usage: ”Well, I’m feeling over the Moon to hear that my cancer has not returned.”

Cr. Suandok Variety