สำนวนชวนรู้ EP5

.“Under the weather” อย่าเผลอแปลตรงๆว่าอยู่ใต้สภาพอากาศกันล่ะ จริงๆแล้วสำนวนนี้มีความหมายว่ารู้สึกไม่สบาย
Meaning: feeling unwell
Context: patient speaking to Dr.
Usage: ”Yes, Dr., I’ve been feeling under the weather for these last few days.”

เขียนโดย Mr. Paul & Ms. Pim

Cr. Suandok Variety