สำนวนชวนรู้ EP4

วันนี้เสนอคำว่า ตื่นเช้ามาก “Up with the larks” หรือมีความหมายคล้ายสำนวนไทยที่ว่า ตื่นแต่ไก่โห่
Meaning: early morning wake up
Context: two nurses, chatting
Usage: ”Well, we’ll both have to be up with the larks tomorrow, to attend that 8 am departmental meeting.”

เขียนโดย Mr. Paul & Ms. Pim

Cr. Suandok Variety