เล่าเรื่องการใช้เงินตราในเมียนมาร์ :

ใน ประเทศเมียนมาร์ ( ทางการเมียนมาร์และไทยใช้คำว่า Myanmar แต่สหรัฐจะใช้คำว่า Burma อยู่ด้วยเหตุผลทางการเมือง) การใช้จ่ายในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารใหญ่ๆ
นิยมรับ USD มากกว่า Myanmar/Burma kyat แต่ธนบัตร USD ต้องใหม่  ไม่มีรอยฉีกขาด พับกลาง และ หมายเลขไม่ขึ้นด้วย CB
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางการ 1 USD = 990 Kyats แต่ทั่วไปตีว่า 1 USD = 1000 KS ต้องระวังเมื่อไปร้านอาหาร ถ้าให้คิดมาเป็น USD อาจโก่งอัตราแลกเปลี่ยน
(เช่น 800 KS = 1USD) ถ้าจะให้ดีควรให้คิดมาเป็น KS ก่อนแล้วค่อยจ่ายเป็น USD เองคะ
ปัทมา กพ.2557