ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้าน รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

📌📌Update .. ประกาศรับสมัครรอบ 2 สำหรับ “แพทย์ใช้ทุน 1 ตำแหน่ง” และ “แพทย์ประจำบ้าน 3 ตำแหน่ง” ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มช.📌📌
 
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน : รับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน 2565
สัมภาษณ์ 11 เมษายน 2565
 
สำหรับแพทย์ใช้ทุน: รอแจ้งกำหนดการอีกครั้ง
 
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนกน้อย 053-935462