พิธีเปิดหอผู้ป่วยประคับประคอง (สุจิณโณ 3) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมทำพิธีเปิดและร่วมในพิธีทำบุญหอผู้ป่วยสุจิณโณ 3 ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผ่านการทำงานของศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้าย และภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563