ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวขอต้อนรับ Professsor Shailey Prasads, Executive director of the University of Minnesota Center for Global Health and Social Responsibility and Vice Chair for Education at the Department of Family Medicine and Community Health ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนระบบ Family medicine training วันที่ 24 ตุลาคม 2562