ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์ Associate Editor ใน BMC Health Services Research

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์

ที่ได้เป็น Associate Editor ใน BMC Health Services Research

วารสารชั้นนำในเรื่อง Health Services