ประกาศรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ (หลักสูตร 4 วัน) เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ”

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติ (หลักสูตร 4 วัน) เรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่องานวิจัยระดับปฐมภูมิ”
สนใจสมัครสำรองที่นั่งด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

ลงทะเบียนได้ตาม QR code