สัมมนาวิจัย แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2561)

สัมมนาวิจัย แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2561)

และ ปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

 

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณาจารย์ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2562) แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 และ 2 (ปีการศึกษา 2561) พยาบาลวิจัย นักสถิติและผู้ช่วยวิจัย ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว