งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2562

นพ.วชิระ ศาศวัตวงศ์

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 3

พญ.ภวิกา ทั้งสุข

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 3

พญ.นิดา บัววังโป่ง

แพทย์ประจำบ้านดีเยี่ยม ชั้นปีที่ 2

นพ.สมธนญ พงศานานุรักษ์

แพทย์ประจำบ้านดีเด่น ชั้นปีที่ 2

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

งานเลี้ยงอำลา แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562