ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2562

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่