คลินิกให้คำปรึกษาโภชนบำบัดเฉพาะรายผ่านระบบการแพทย์ทางไกล (Personalized tele-nutrition clinic)

คลินิกให้คำปรึกษาโภชนบำบัดเฉพาะรายผ่านระบบการแพทย์ทางไกล เป็นการให้บริการให้คำปรึกษาในการปรับการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับโรคเรื้อรังที่การควบคุมอาหารอย่างถูกวิธีจะมีส่วนทำให้โรคควบคุมได้มากขึ้น ร่วมกับผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการควบคุมโรคได้ดีขึ้น โดยการให้คำปรึกษาของคลินิกนี้จะบริการผ่านระบบการแพทย์ทางไกล ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล สามารถรับคำปรึกษาในขณะอยู่ที่บ้านได้ และจะมีการติดตามหลังการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจสอบการปรับอาหารและให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของคลินิก

  • เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถควบคุมการรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับโรค

ผู้รับบริการเป็นใคร

  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ที่การควบคุมการรับประทานอาหารจะช่วยควบคุมโรคได้
  • สามารถใช้ line application ได้

กิจกรรม

  • ให้คำปรึกษาโภชนบำบัดโดยตรงจากนักกำหนดอาหารผ่านทาง line application โดยแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง

เวลาทำการ

  • ทุกวันพุธ เวลา 9.00 – 12.00 น.

ค่าบริการ

  • ครั้งละ 300 บาท (เบิกได้) + ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • 053 – 935463 (เวลา 13.00 – 15.00 น.)