ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

กิจกรรมภาควิชา

Display # 
Title Hits
งานดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566 61
โครงการหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเพื่อตรวจผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อ 83
Open House ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 64
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 175
งานประชุมวิชาการคลินิกวิจัย ครั้งที่ 20 79
โครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ปี2565 188
งานประชุมวิชาการ Research Day 2022 ครั้งที่ 19 95
ภาควิชาจักษุวิทยา จัดงานการประชุมวิชาการ Ophthalmology summit 2022 260
การประชุม OD ปี 2565 177
นิทรรศการวันศูนย์ดวงตา 140
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสติ 109
นิทรรศการต้อหินโลก 2022 337
แนะแนวเส้นทางอาชีพจักษุแพทย์ 267
โครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน 2564 208
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม " คลินิกวิจัย " 401
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม " คลินิกวิจัย " 260
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ Research Day ครั้งที่ 18 " 178
โครงการความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา 2021 591
นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาประจำปี 2564 285
พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตา ประจำปี 2563-2564 364
Open House ครั้งที่ 3 329
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ คลินิกวิจัย ครั้งที่ 18 416
โครงการฝึกอบรมการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน 2563 452
โครงการความรู้สู้เบาหวาน และเบาหวานขึ้นตา 2020 501
Research Day ครั้งที่ 17 305
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 401
งานพิธีเปิดห้องตรวจตาผู้ป่วยนอกใหม่ ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์ 473
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ภาควิชาจักษุวิทยาฯ ปี 2563 418
โครงการวิปัสสนาเจริญสติปีการศึกษา 2563 337
ผศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มานิเทศงานที่ภาควิชาฯ 974

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.