ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยทางจักษุวิทยาตามมาตรฐานสากลเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Core competency

1. ความสามารถในการบูรณาการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ กับการศึกษาและงานวิจัย

2. ความสามารถในการดำเนินการส่งมอบหลักสูตร งานวิจัย และการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการให้บริการสุขภาพแบบสหสาขา

 

Member Login

Display # 
Title Hits
เบาหวานขึ้นจอตา 91485
น้ำวุ้นตาเสื่อม-ตะกอนในวุ้นตา-แสงแว่บในตา-จอประสาทตาฉีกขาด-จอประสาทตาหลุดลอก 71802
ต้อหิน... ภัยเงียบที่น่าสะพรึงกลัว Update 10/5/2021 31670
การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับภยันตรายที่ตา 27262
หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ 28364
คันตา ทำอย่างไรดี 159228
ตาเข หรือตาเหล่ 62262
ต้อลม ต้อเนื้อ 60277
เด็กกับสายตา 52224
ตาขี้เกียจ 55231
ตาบอดสี 64523
ต้อกระจก 79013
ข้อควรระวังในการใช้ Contact Lens 53772
การรักษาสายตาด้วยแสง laser (LASIK) 57879
โรคจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุ 57181
น้ำตาไหล 49815
อุบัติเหตุต่อดวงตา 29237
สายตายาว 25002
คำถามน่ารู้เรื่องต้อหิน 26381
การแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ 5035
เปลือกตาอักเสบ อย่าคิดว่าไม่สำคัญ 142561
โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร 48282
เฟมโตเลสิค (Femto- LASIK): เลสิคไร้ใบมีด ทางเลือกใหม่ของเลสิค 11384
คำเมืองในเวชปฏิบัติ 1400
นักทัศนมาตร: บุคลากรที่ขาดหายไป... 3140

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.