เกี่ยวกับภาควิชา

Home

เกี่ยวกับภาควิชา

วิสัยทัศน์

องค์กรทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีการตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างตรงเป้าและรอบด้านในปี 2568

concept

  • สอนแพทย์ฉุกเฉินทั้งหมดให้ความรู้รอบ อย่างมีคุณภาพ
  • แพทย์ประจำบ้านที่เข้ามาจะสร้างความถนัดเฉพาะด้านของตัวเองได้ โดยมีผู้แนะนำ โดยปรับตามความสนใจและสภาพงานที่จะไปทำงานในอนาคต
  • มีการสอนการวิจัยให้เกิดความถนัดอย่างแท้จริง
  • มีการสอนการบริหารจัดการ

สาขาวิชาฯ

ติดต่อภาควิชา