ขอเชิญชวนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม เรื่อง Responsible Conduct of Research

ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 13.45 น.

ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting : https://zoom.us/j/7788045471

Meeting ID: 7778 804 5471

❗️❗️ ขอให้นักศึกษาและผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางลิงค์ https://cmu.to/Vyevu