ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร มช.เรียนออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ CMU MOOC

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับ CMU Lifelong

 

หลักสูตร Data Science from Zero to HERO

อ่านรายละเอียดคลิก https://cmu.to/Data-Science

 

❗️ สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

**สามารถใช้ certificate การเข้าร่วมในการขอทุนส่งเสริมของคณะแพทยศาสตร์ได้