ขอเชิญชวน นักศึกษาและบุคลากร มช.เรียนออนไลน์ฟรี ผ่านระบบ CMU MOOC

โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับ CMU Lifelong

 

หลักสูตร Skills4Life 16 ทักษะ Soft skills สำหรับคนทำงานยุคใหม่

อ่านรายละเอียดคลิก https://bit.ly/3suoYvD

 

❗️ สมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

**สามารถใช้ certificate การเข้าร่วมในการขอทุนส่งเสริมของคณะแพทยศาสตร์ได้