ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ Basic grammar for writing scientific manuscript
ใน วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ. ห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคาร เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล และสามารถใช้ประกอบการขอทุนฯ คณะได้ค่ะ