Category ข่าว
Home

ข่าว

22 ก.ค.

ขอแสดงความยินดีแก่ อ.พญ.มธุรมาศ สีเสน

READ MORE
22 ก.ค.

ขอแสดงความยินดีแก่อ.นพ. ชโนดม เพียรกุศล

READ MORE
21 ก.ค.

ยินดีต้อบรับอาจารย์ใหม่

READ MORE
30 มิ.ย.

เชิญชวนตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรอบรู้และทัศนคติต่อโควิดและวัคซีนป้องกัน

READ MORE
10 มิ.ย.

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2565

READ MORE
9 มิ.ย.

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 5 ประจำปี 2564

READ MORE
7 ส.ค.

เชิญร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง การให้นมบุตรและวิถีชีวิตของมารดาที่มีบุตรอายุน้อยกว่า 12 เดือน

READ MORE
13 เม.ย.

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ (2 เดือน) รุ่น 4

READ MORE
12 ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโคโรน่าไวรัสในองค์กร ในหัวข้อ “What the fact, Coronavirus ?!? ตีแผ่แฉทุกความจริงของโคโรน่าไวรัส”

READ MORE
21 ม.ค.

สัมมนาองค์กรแพทย์ “การให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม และคลินิกท่องเที่ยว”

READ MORE