ติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวเวชศาสตร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

โทรศัพท์

053-935472

E-mail

Commedcmu@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.