ติดต่องานอาคารสถานที่

สำนักงานงานอาคารสถานที่ คณะแพทย์ มช.

อาคารบุญสม มาร์ติน ชั้น 1 โทร. 053-93-5210, 053-93-5234

E-mail :  Buildingandtran@gmail.com

P_20161203_121656