รับสมัครศึกษาต่อ ป.โท-ป.เอก ประจำปี 1/2566

March 8, 2023

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 รายละเอียดดังภาพแสดง….ในรอบนี้มีทุนการศึกษาให้ผู้สมัครมากมาย แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ