ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Flow Cytometry รอบนี้มีส่วนลด—Flow cytometry Workshop in Chiang Mai

January 20, 2023

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Flow Cytometry รอบนนี้มีส่วนลด สำหรับบุคคลากร มช ครับ