ส่ง นศ ฝึกงานต่างประเทศ

January 10, 2020

แสดงความยินดี และ เป็นกำลังใจให้กับ นายวรัญญู พรรณาศร (Warunyoo Phannasorn ) หรือ พี่/น้อง ฟิล์ม นักศึกษาบัณฑิตปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี โดยมี ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศเป็นเวลา 7 เดือน ณ

Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques pharmaceutiques (SVFp), UFR Pharmacie, Université Clermont Auvergne, เมือง Clermont-Ferrand, ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่่ 9/1/2020 – 31/7/2020