ขอแสดงความยินดีกับน้องหยก และ อ.รวิวรรณ

December 23, 2019

ขอแสดงความยินดีกับ
น้องหยก: อรุณรัตน์ และ อ.กุ้ง:อ.รวิวรรณ ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการพูดนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม ICoFF (the 7th international conference on food factors) / ISNFF(the 12th international conference and exhibition on neutraceuticals and functional foods) ที่เมือง Kobe ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562

Massive congratulations conferred upon
N’ Yok: Arunrat and และ Aj. Kung: Aj. Rawiwan who were the winner of flash talk from ICoFF (the 7th international conference on food factors) / ISNFF(the 12th international conference and exhibition on neutraceuticals and functional foods) arranged in Kobe, Japan during 1-5 December 2019