Font Size

Cpanel

Articles

ดำหัว-ปี๋ใหม่เมือง-2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 25 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกผ่าตัด ตึก 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

songkran62

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ