Font Size

Cpanel

Articles

งานทำบุญอุทิศว่วนกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ จำนวน 548 ร่าง

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และวัดลัฏฐิวัน(วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

cadaver61 001

 

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ