Font Size

Cpanel

Articles

กิจกรรมภาควิชา

 

 greatteacher60 001

 พิธีทำบุญอุทิศสว่นกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2560 

วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560

 songkran61  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกผ่าตัด ตึก 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

 chainarong6102  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ โตจรัส

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์

วันที่ 26 เมษายน 2561

 nucharin61 002  

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.นุจรินทร์ ภักดีวงศ์

ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย จากที่ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 picstaff61 001  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.โอภาส คีรีวัชราภรณ์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 picstaff61 002  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.สมโภช ธนะชัยขันธ์

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

 research award61 kob  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สุพิชชา พรมมินทร์

และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.กนกกาญจน์ บำรุงกิจ

ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในที่ประชุม Recent Advances in Genomics and Genetics Conference 2018

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2561

 nucharin61 002  ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา พ.กว.233 มอบชิ้นงาน group project

ที่จัดทำโดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

แก่ตัวแทนโรงเรียนมัธยม สันกำแพง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป

6 สิงหาคม 2561

 staff assist  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.มนัสพร พัสระ

และ ผศ.นพ.ศิว์ไกร เหล่าวัฒนพงศ์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

 new year61 001  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สวัสดีปีใหม่ 2561 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคาร 50 ปี
 1513931073314  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ให้การต้อนรับ 
Prof. Nyo ผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.หาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ 
ทั้งนี้เพื่อความร่วมมือ ในการที่จะนำนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง 
มาศึกษาต่อที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ในหลักสูตรปริญญาเอกระดับนานาชาติ 
เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 seminar60 038  สัมนาพัฒนาบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง "องค์กรแห่งความสุข"

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกผ่าตัด และ ทัชสตาร์ รัสอร์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 DSC 0001  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ เป็นตัวแทน มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีกับ ผศ.ณัฐพร แปงใจดี และคุณประวัติ วันติ ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

 aram60  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก แด่ อาจารย์นายแพทย์ อารัมภ์ รุจิรตันติอังกูร เนื่องในโอกาสลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วันที่ 6 ตุลาคม 2560)

 

 Untitled 1  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผศ.ณัฐพร แปงใจดี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วันที่ 28 กันยายน 2560)
 teacher60  งานเกษียณ คุณดวงจันทร์ บุญทา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สวนอาหาร The garden เชียงใหม่

(คลิ๊กดูรูปภาพทั้งหมด)

 001ctee  งานเกษียณ คุณดวงจันทร์ บุญทา วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สวนอาหาร The garden เชียงใหม่

(คลิ๊กดูรูปภาพทั้งหมด)

 Tohno002  ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ มอบของที่ระลึก แด่ Prof.Yoshiyuki Tohno

 

 

 

 

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ