Font Size

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

body donation

 


 

ภาควิชาฯ แสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์ 
ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2566


 ภาควิชาฯ แสดงความยินดีกับ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 
ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาเอก)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2566

 

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชากายวืภาคศาสตร์

pic66  


ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี
กับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก
“World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022 
ในสาขา Anatomy & Morphology โดย Stanford University

pasuk65 002


 

 

 

คณบดี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ
เยี่ยมชมภาควิชาฯ พร้อมทั้งชี้แจงนโยบายและเป้าหมายที่สำคัญของคณะฯ แก่บุคลากรภาควิชาฯ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

dean65 001

 


 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุธีรา นรากรศักดิ์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล popular vote รูปถ่ายขวัญใจในวันสงกรานต์

sutheera65


 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รุ้งอุษา ปันตัน
ในโอกาสได้รับตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Rung65002

 


 

apichat64 001


 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
มอบโล่แสดงความขอบคุณแด่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาฯ
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ต่ออีก 1 วาระ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

pasuk64001

 


 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
แสดงความยินดีกับ รศ.พญ.นุจรินทร์ ภักดีวงศ์
ในโอกาสได้รับตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
Nucharin64


 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก แสดงความยินดีกับ
ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 มกราคม 2564

dean24 01 64

 


 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
รับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ในงาน วันคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

pasuk63a

 


 

นาบปกรณ์ นาวิก และนางสาวยานุมาศ มาลาทอง นักศึกษาปริญญาเอก
ในที่ปรึกษาของ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ได้รับรางวัลผลวิจัย ในการประชุม
นวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

pagorn63 003

pagorn63 004

pagorn63

pagorn63 002

 

 


 

 ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรแสดงความยินดีรางวัลอาจารย์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562
แด่ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

981829 63

 


 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ศิว์ไกร เหล่าวัฒนพงศ์
ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม (GPA.4.00)  ระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์
ในพิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปีการศึกษา 2563 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

S 54345822

 


 

เป็นกำลังใจ "ฮีโร่เสื้อกราวน์"

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

มอบ Face Shield แก่บุคลากร ศูนย์สุขภาพ มช. และ URI clinic

วันที่ 14 เมษายน 2563

227001

227000


 

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

ภาควิชาฯ ขอขอบคุณ รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ที่บริจาคหน้ากากกันสารพิษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของภาควิชาฯ

วันที่ 2 เมษายน 2563

219384

219385


  ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ 

รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในงานปาฐกถาสุด แสงวิเชียร

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ณ ห้องประชุมกิตยากรกิติคุณ ตึกสยามมินทร์ โรงพยาบาลศิริราช

pasuk award62 01


 

คุณพุทธชาติ  พงศ์สุชาติ พร้อมครอบครัว มอบเงิน จำนวน 110,000 บาท

สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ

อุทิศแด่ อาจารย์ใหญ่ เผชิญ พงศ์สุชาติ

วันที่ 3 สิงหาคม 2562

donate03 08 62


 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์

รับมอบเงิน จากการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อบ้านหลังใหม่อาจารย์ใหญ่

โดย คณะสงฆ์ จังหวัดน่าน จำนวนเงิน 177,743 บาท

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

nan25 06 62 


 

คุณรัชดากร เมืองแก้ว

บริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท 

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่  แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

donate04 07 62


 

ผศ.ดร.ก้องภู  นิมานันท์

บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่  แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

อุทิศแด่ อาจารย์ใหญ่ ดร.อมรพันธุ์   นิมานันท์

วันที่ 10 มิถุนายน 2562

donate10 06 62


 

คุณวิลาวัลย์  กาวิชัย

บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท 

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่  แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

donate06 06 62


 

ประเพณี "ปี๋ใหม่เมือง รดน้ำ ดำหัว ผู้อาวุโส"

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคาร 50 ปี

songkran62

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม


 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.สิรินดา อังศุชวาล

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

วันที่ 25 เมษายน 2562

sirinda62


 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ แสดงความยินดีกับ 

ผศ.ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์ และ น.ส.จิราพร ละอองอ่อน

ที่ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุม 

International conference of the microscopy society of Thailand

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562

paiwan62


 

คุณแม่สมถวิล  อินทรชูศรี 

ครอบครัวคุณเต๋า (สมชาย) เข็มกลัด

ครอบครัว ญาติ พี่-น้อง คุณพ่อธงชัย อินทรชูศรี (จากนครสวรรค์)

มอบเงิน จำนวน 106,000 บาท 

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่  แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

เพื่ออุทิศถึง คุณพ่อธงชัย อินทรชูศรี

วันที่ 18 มีนาคม 2562

18 03 2562


 

คุณอาร์ม วิบูลย์ ลีรัตนขจร และคณะ

มองเงิน จำนวน 35,000 บาท สมทบทุน โครงการสร้างบ้านหลังใหม่แด่อาจารย์ใหญ่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

IMG 20190207 105057


 

งานทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ จำนวน 548 ร่าง

วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561

ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ เมรุ วัดลัฏฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด)

cadaver61 001

 

 


 

 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

แด่ ดร.วิชัย วงศไชย ผู้บริหารบริษัทน้ำดื่มดิวดรอป

ที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด

ในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2561

vichai


 

รศ.ดร.นพ.ศุภนิมิต  ทีฆชุณหเถียร

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา มอบเงินสมทบทุนโครงการ

"บ้านหลังใหม่...เพื่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

donate61 001


 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบบัตร BIB Super VIP เพื่อหารายได้สมทบทุนโครงการ

"บ้านหลังใหม่...เพื่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

donate61 002 


คุณวรรณภา พัฒนา

มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนโครงการ

"บ้านหลังใหม่...เพื่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

donate61 003 


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน บริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง

"บ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

โดยบริจาคที่บัญชี มูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก

cadaver61 003

 

cadaver61 002


Prof.Yoshiyuki and Setsuko Tohno มอบเงินบีจาค จำนวน 300,000 บาท

สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ

โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี

และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

เป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 1542669301765


 รศ.พญ.จันทิมา  เอื้อตรงจิตต์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา มอบเงินจำนวน 20,000 บาท

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

radio


ป้าอี๊ด สุภาภรณ์ และเพื่อน มอบเงินจำนวน 10,000 บาท

สมทบทุนโครงการ "สร้างบ้านหลังใหม่...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

paeed


 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก   มหรรฆานุเคราะห์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.ชัยณรงค์  โตจรัส ในโอกาสที่ผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ นส.อัจฉรา  จันทร์อยู่

นักศึกษาที่ปรึกษาได้รับรางวัลดีเด่น

chainarong61003  


 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบของที่ระลึกขอบคุณคณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ

ในโอกาสที่สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

"สร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

ที่จัดแข่งขันที่ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 พ.ย. 2561

Policy


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

มอบของที่ระลึกขอบคุณคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์

ในโอกาสที่สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลมหากุศล

"สร้างบ้านหลังใหม่ แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

ที่จัดแข่งขันที่ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 พ.ย. 2561

med tech 


 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับ

คุณ สมชาย (เต๋า) เข็มกลัด คุณจอห์น บราโว่

ร่วมกันแถลงข่าว "ฟุตบอลมหากุศล สมทบทุน เพื่อบ้านหลังใหม่...อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

ซึ่งจะจัดแข่งขันระหว่างทีม วีไอพีคณะแพทย์ศาสตร์ กับ ทีมสิงห์ออลสตาร์

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

football61 001

football61 002

 


 ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม มอบเงินสมทบทุน

"สร้างบ้านหลังใหม่ ...แด่อาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณ"

จำนวน 10,000 บาท โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

และคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด เป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

football003 

 


งานเกษียณบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 กันยายน 2561

ณ ห้องอาหาร The Windmill Chiang mai

retire61

 

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปภาพกิจกรรม


 

 

 

 

 ดูข่าวทั้งหมด

 

 

 

 

 

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ