Font Size

Cpanel

ผู้บริหารภาควิชา

 

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

pasuk002

 

รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.อภิชาติ สินธุบัว

apichat64

 

หัวหน้าภาควิชา

pasuk005

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก

มหรรฆานุเคราะห์
Pasuk034@gmail.com

Link ที่น่าสนใจ