งานประชุม

 1. จัดเตรียมการประชุมหัวหน้าฝ่าย/งาน
 2. สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าฝ่าย/งาน
 3. เตรียมเอกสารการลงทะเบียน เมื่อมีงานประชุม หรือพิธีการต่างๆ
 4. จัดกิจกรรมต่างที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น
  – งานกอล์ฟมหากุศล
  – งานวิ่งมหิดล
  – พิธีทักษิณานุปทาน
  – งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
  – พิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  – พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
  – พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
  – กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ